«

»

Årsmelding 2014

Dette har vært et veldig spesielt  år for oss i styret!

På årsmøtet i 2014, vedtok vi å jobbe for et nytt Parklokale, et all-aktivitetshus , huset med hjerte for deg og meg.

Vi har vært klare i vårt tilbud om å jobbe frivillig for å søke penger til et hus hvor alle i Askim kan føle seg vel. En ny møteplass for oss alle, på tvers av generasjonene, et hus hvor de eldste kan være til stede og gi av seg selv til de yngste.

Vi har tatt kontakt med AIF med spørsmål om de vil jobbe med dette. Folkeparkens venner har også gitt positive signaler.

Vi mener at et slikt hus vil bidra til større trivsel i Indre Østfold. Mange vil kunne føle seg nyttige, mens våre barn vil kunne oppleve en økt grad av trygghet.

I huset skulle det være plass til kultur, idrett, uorganisert ungdom m.m.

Saken har ligget hos kommunen en stund, men dessverre, til dags dato, har vi ikke fått noen avklaring om å gi oss et klart mandat der vi får mulighet til å jobbe for å samle inn penger til et slikt møtested, som kommer alle kommunens innbyggere til gode.

Dette har medført at vi har mistet flere søknadsmuligheter, og vi er i tvil om det har noen hensikt å fortsette kampen. Skal vi bare gi opp tanken om et hus for alle i Indre Østfold?

Begynner tiden å renne ut for å realisere denne drømmen?

Vi har også jobbet med å få i gang en ny stor dag i vår kjære Folkepark:

Den 30. mai 2015 arrangerer vi «FULL PAKKE I PARKEN».


 

Vi ønsker alle som vil delta, velkommen!

Dagen vil toppes av vår egen Hans Petter Moen med band.

Vi har støttet Askim pike- og guttekorps med jubileet deres, både økonomisk med også med dugnadskrefter. Vi Gratulerer dem med en storslått markering !

Vi har også bidratt til Småfolkfestivalen i  juni 2014.

Vi har hatt dugnad i på scenen vår i forkant av 17. mai der scenen ble vasket og pyntet. Vi ryddet den etter Kraftfestivalen, der Rusken hjalp oss med den siste biten. Tusen takk til dereJ

«Musikk i skolen» lagde en god reportasje om oss som var landsdekkende . Vi ble trukket frem som et kulturforum som er veldrevet og godt fungerende. Tusen takk til MIS for tilliten.

Noen i styret kommer i 2015 til å ta en mere tilbaketrukket posisjon, og vi får inn nye krefter .

Takk til dere som har bidratt i mange årJ, dere er kjempegode å ha også i kulissene!

Velkommen til dere nye, vi gleder oss til et videre samarbeid

 

For styret i Askim Kulturforum

 

Rosa da Silva

(LEDER)