«

Årsmelding 2015

Vi nærmer oss avslutningen på et nytt kulturelt år!

Mange av våre foreninger/medlemmer har briljert i vår kulturelle by! Det gleder oss!

Prosjekter avsluttes og nye settes i gang, og vi ser fremover!

Påny har styret i AKF sendt til kommunen en høringsuttalelse vedrørende bevaringen av «Dreieskiva», som vi mener bør bestå der den alltid har vært, for å lage en verdig ramme rundt en av de få restene av den viktige industrihistorien i Askim. La oss bidra til at våre etterkommere kan bli nysgjerrige på det som engang har vært i Askim!

Den 30. mai gjennomførte vi i vår kjære Folkepark en dag med familiefest, også kalt «Full pakke i parken». Det var en dag med mye musikk, sang, teater og dans. Mye god mat og aktiviteter for barna. Mange av våre barn frøs veldig den dagen, de var modige musikanter og sangere som trosset en av vårens verste dager værmessig.

Vi er takknemlige for at så mange stilte opp selv om kulden rev gjennom kroppen. Det er flott at Askims Folkepark kan være en kulturell arena for alle med gratis-arrangementer for befolkningen.

Med stor deltagelse fra medlemmene i Salsa Øst danseskole, fikk vi malt scenen svart! Tusen takk til alle som var med på dugnaden!

Leder i AKF var til stede på årsmøtet til «Musikk i Skolen». En fin anledning til å bli bedre kjent med en organisasjon som har bidratt til mange gode kulturelle opplevelser i Askim.

Vi jobber med planer for 2016.  Søndag den 29. mai planlegger vi en ny dag med mye sang, musikk og dans i vår kjære park. Vi tenker også som vanlig å kunne nyte god mat og kunne tilby aktiviteter for barn. I tillegg har vi søkt penger til å kurse barn i rytmiske tromming, og til rytmeundervisning hvor barn og unge får brukt kroppen som instrument. Det er meningen, hvis alt går i orden, at barna denne dagen skal få vise i parken hva de har lært!

Politiet stiller med band og mange flere har meldt sin interesse for å opptre denne dagen.

I 2017 håper vi å kunne sette opp Jule-evangeliet som et julespill i parken!

Ellers ønsker vi sterkt at våre medlemmer aktivt med å bestemme hva vi skal jobbe med!

Kom med forslag på årsmøtet, som skal avholdes i parken den 27. januar kl. 19.

Ønsker alle en riktig god jul og et nytt år fullt av gode kulturelle opplevelser!!

 

Styret i Askim kulturforum

Rosa da Silva

Eve De Coning

Grete Elvenes

Jørn Vidar Lillestrand

Hans Petter Moen

Gerd Inger Ericson

Jon Sebastian Havstein

Embla De Coning

Helge Knudsen

Elisabeth Hveem