Historikk

Askim Kulturforum (AKF) er en viderføring av Askim Musikkråd etter en reorganisering i 2002.

Organisasjonen startet opp med navnet «Askim Musikkråd».
Det har dessverre ikke lykkes oss å finne noen særlig dokumentasjon fra denne tiden.
Vi vet at det i 2004 ble satt opp en musikal i Askim Kulturhus, som den gang var den gamle kinoen, hvor det blant annet ble sunget fra «Løvenes Konge»
Siden ble navnet endret til «Askim Kulturforum»
I flere år var hovedfokuset på « For Full Musikk», hvor vi samarbeidet med Askim Kommune og næringslivet.

År 2007 startet Rosa da Silva «Vikingprosjektet», som ble gitt til «Askim Kulturforum», og som Rosa og styret drev videre.
I 2008 fikk AKF 500000,00 kr av «Sparebankstiftelsen DNB» til bygging av ny scene i «Folkeparken»!
Den gamle var råtten, og parken var i forfall og vanskjøttet.
Senere fikk AKF ytterligere 500000,00 til utstyr, som vi takker «Sparebankstiftelsen DNB» for av hele vårt hjerte!

Takket være vårt pionerarbeid og vårt initiativ, er «Folkeparken» med den flotte Scenen, i dag et vakkert møtested for befolkningen.
Parken vedlikeholdes i dag av frivillige krefter v «Folkeparkens Venner», mens AKF tar seg av Scenen og aktiviteter i Parken.
Parallelt med dette, jobbet vi hele tiden med «Vikingprosjektet», hvor Rosa da Silva var prosjektets leder.
:- bakgrunnen for Prosjektet, var historien om gummivarefabrikken «Viking», som fra 1919 til 1991 var hovedpulsåren til liv for folk flest i Indre Østfold.
Prosjektmål var kultur- og identitetsutvikling, basert på lokal og nasjonal kulturindustri-historie.
AKF ønsket å formidle den fantastiske industrihistorie som ligger i de eldres hukommelse, slik at barn og unge kan være stolte av sin kulturarv.
Prosjektet var svært inkluderende! Det var også vår hensikt at befolkningen skulle føle at de hadde vært med på og tilhørt noe spesielt, som de også kunne formidle videre.
Og slik ble det:
2008
-«Parkscenen»
– «Vikinghistorier» ( to små bøker)
– 21 juni, Kulturkafe med åpnings-seremoni for «Vikingprosjektet»
– 27 nov.: informasjonsmøte for politikere og publikum.

2009
– Juni 2009: Vandreteater
– Utstilling i Askim Bibliotek
2010
– Utstilling i Eidsberg Bibliotek
– November: musikalen «Svidd Gummi»

2011
– 18 juni Vandreteater.
– 25 juni: Familiefest i «Folkeparken», med et gedigent fyrverkeri! for å markere avslutningen av «Vikingprosjektet»

ØKONOMI
Da Rosa startet i 2007, fantes det ikke en eneste krone.
Med stor entusiasme og tro på prosjektet, startet hun jobben med å søke midler, skrive søknader og oppsøke sponsorer og skape interesse for prosjektet.
Dette var den mest krevende delen av prosjektet, både med hensyn til tid og til krefter.
Askim Sparebank ble den største sponsoren for den kunstneriske utførelsen av prosjektet.